จำนวนลอยตัว

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ประเภทของจำนวนจุดลอยตัวใน Starlark