ช่วง

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ประเภทภาษาที่มีมาในตัวเพื่อรองรับช่วง ตัวอย่างลิเทอรัลของช่วง:
x = range(1, 10, 3)
คุณเข้าถึงองค์ประกอบได้โดยใช้การจัดทำดัชนี (เริ่มตั้งแต่ 0):
e = x[1]   # e == 2
ช่วงไม่รองรับโอเปอเรเตอร์ + สำหรับการต่อ ช่วงจะรองรับการดำเนินการของส่วนแบ่งเช่นเดียวกับสตริง
range(10)[1:3]   # range(1, 3)
range(10)[::2]  # range(0, 10, 2)
range(10)[3:0:-1]  # range(3, 0, -1)
ช่วงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ อย่างเช่นใน Python 3