j2objc

Sorun bildirin Kaynağı göster

j2Objc için bir yapılandırma parçası.

Üyeler

translation_flags

list j2objc.translation_flags

j2objc derleyicisi çağrıldığında kullanılacak işaretlerin listesi.