java

Sorun bildirin Kaynağı göster

Java derleyici yapılandırması.

Üyeler

bytecode_optimization_pass_actions

int java.bytecode_optimization_pass_actions

Bu, bayt kodu optimize edicinin OPTİMİZASYON aşamasının bölüneceği işlemlerin sayısını belirtir. Split_bytecode_optimization_pass ayarlanırsa bunun davranışı yalnızca > 2 olduğunda değiştireceğini unutmayın.

bytecode_optimizer_mnemonic

string java.bytecode_optimizer_mnemonic

Bayt kodu optimize edici için anımsatıcı.

default_javac_flags

list java.default_javac_flags

Java derleyicisinin varsayılan işaretleri.

default_javac_flags_depset

depset java.default_javac_flags_depset

Java derleyicisinin varsayılan işaretleri.

default_jvm_opts

list java.default_jvm_opts

Her java_binary hedefi için Java sanal makinesine iletilecek ek seçenekler

disallow_java_import_empty_jars

bool java.disallow_java_import_empty_jars()

Boş java_import jar'larına izin verilmiyorsa true döndürür.

disallow_java_import_exports

bool java.disallow_java_import_exports()

java_import dışa aktarma işlemlerine izin verilmiyorsa true değerini döndürür.

multi_release_deploy_jars

bool java.multi_release_deploy_jars

--inuyumlu_çok_yayın_yayınlama_jars işaretinin değeri.

one_version_enforcement_level

string java.one_version_enforcement_level

--denemeal_one_sürüm_enforcement işaretinin değeri.

plugins

list java.plugins

Varsa --plugins ile sağlanan etiketleri içeren bir liste.

run_android_lint

bool java.run_android_lint

--denemeal_run_android_lint_on_java_rules işaretinin değeri.

split_bytecode_optimization_pass

bool java.split_bytecode_optimization_pass

Bayt kodu optimize edicinin OPTİMİZASYON aşamasının iki işleme bölünüp bölünmeyeceğini döndürür.

strict_java_deps

string java.strict_java_deps

strict_java_deps işaretinin değeri.

use_ijars

bool java.use_ijars()

Java derlemesinin ijars kullanması gerekiyorsa true iff sonucunu döndürür.