ส่วนย่อยการกําหนดค่า

รายงานปัญหา Nightly

ส่วนย่อยการกำหนดค่าช่วยให้กฎเข้าถึงส่วนเฉพาะภาษาของการกำหนดค่าได้

การติดตั้งใช้งานกฎจะรับได้โดยใช้ ctx.fragments.[fragment name]