WORKSPACE

รายงานปัญหา

เมธอดที่มีในไฟล์ WORKSPACE

สมาชิก

bind

None bind(name, actual=None)

คำเตือน: ไม่แนะนำให้ใช้ bind() ดูพิจารณานำการเชื่อมโยงออกสำหรับการสนทนาที่ใช้เวลานานเกี่ยวกับปัญหาและทางเลือกต่างๆ

กำหนดชื่อแทนให้เป้าหมายในแพ็กเกจ //external

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
name ต้องระบุ
ป้ายกํากับในส่วน "//external" จะแสดงเป็นชื่อแทน
actual string หรือ None ค่าเริ่มต้นคือ None
ป้ายกำกับจริงที่จะใช้เป็นชื่อแทน

register_execution_platforms

None register_execution_platforms(*platform_labels)

ลงทะเบียนแพลตฟอร์มที่กำหนดไว้แล้วเพื่อให้ Bazel ใช้เป็นแพลตฟอร์มการดำเนินการในระหว่างการแก้ปัญหา Toolchain

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
platform_labels ลำดับของสตริง ต้องระบุ
ป้ายกำกับของแพลตฟอร์มที่จะลงทะเบียน

register_toolchains

None register_toolchains(*toolchain_labels)

ลงทะเบียน Toolchain ที่กำหนดไว้แล้วเพื่อให้ Bazel ใช้งานได้ในระหว่างการแก้ปัญหา Toolchain ดูตัวอย่างของการกำหนดและการลงทะเบียน Toolchain

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
toolchain_labels ลำดับของ strings; ต้องระบุ
ป้ายกำกับของ Toolchain ในการลงทะเบียน ป้ายกำกับอาจประกอบด้วย :all ซึ่งในกรณีนี้ เป้าหมายที่นำเสนอเครื่องมือทั้งหมดในแพ็กเกจจะได้รับการบันทึกตามลำดับแบบพจนานุกรมตามชื่อ

พื้นที่ทำงาน

None workspace(name)

ฟังก์ชันนี้ใช้ได้เฉพาะในไฟล์ WORKSPACE และต้องประกาศก่อนฟังก์ชันอื่นๆ ทั้งหมดในไฟล์ WORKSPACE ไฟล์ WORKSPACE แต่ละไฟล์ควรมีฟังก์ชัน workspace

ตั้งชื่อให้พื้นที่ทำงานนี้ ชื่อพื้นที่ทำงานควรเป็นคำอธิบายโปรเจ็กต์ในรูปแบบ Java โดยใช้ขีดล่างเป็นตัวคั่น เช่น github.com/bazelbuild/bazel ควรใช้ com_github_bazelbuild_bazel

ชื่อนี้จะใช้เป็นไดเรกทอรีที่เก็บ Runfile ของที่เก็บ เช่น ถ้ามี Runfile foo/bar ในที่เก็บภายใน และไฟล์ WORKSPACE มี workspace(name = 'baz') ไฟล์ Runfile จะอยู่ใน mytarget.runfiles/baz/foo/bar หากไม่ได้ระบุชื่อพื้นที่ทำงานไว้ ไฟล์ Runfile จะลิงก์กับ bar.runfiles/foo/bar

ชื่อกฎของที่เก็บระยะไกลต้องเป็นชื่อพื้นที่ทำงานที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คุณอาจมี maven_jar(name = 'foo') แต่ไม่ใช่ maven_jar(name = 'foo%bar') เนื่องจาก Bazel จะพยายามเขียนไฟล์ WORKSPACE สำหรับ maven_jar ที่มี workspace(name = 'foo%bar')

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
name ต้องระบุ
ชื่อพื้นที่ทำงาน ชื่อต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรและมีได้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข ขีดล่าง ขีดกลาง และจุดเท่านั้น