ข้อมูลสําเนา

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ผู้ให้บริการสำหรับการรวบรวมและลิงก์ C++ และยังเป็นผู้ให้บริการเครื่องหมายที่บอกให้กฎ C++ ทราบว่าจะใช้กฎกับผู้ให้บริการรายนี้ได้ หากไม่ต้องการให้กฎอ้างอิงกฎโดย C++ กฎควรรวม CcInfo ไว้ในผู้ให้บริการรายอื่น

สำหรับสมาชิก

CcInfo

CcInfo CcInfo(compilation_context=None, linking_context=None, debug_context=None)

ตัวสร้าง CcInfo

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
compilation_context CompilationContext หรือ None ค่าเริ่มต้นคือ None
CompilationContext
linking_context LinkingContext หรือ None ค่าเริ่มต้นคือ None
LinkingContext
debug_context DebugContext หรือ None ค่าเริ่มต้นคือ None
DebugContext

compilation_context

CompilationContext CcInfo.compilation_context

แสดง CompilationContext

linking_context

LinkingContext CcInfo.linking_context

แสดง LinkingContext