CcToolchainConfigInfo

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

อีกขั้นของการกำหนดค่าสำหรับกฎ C++ สรุปข้อมูลเฉพาะที่ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มของการดำเนินการ C++ ผ่านฟีเจอร์และการกำหนดค่าการดำเนินการ โดยจะใช้เพื่อกำหนดค่าเครื่องมือ C++ ในภายหลังสำหรับการสร้างบรรทัดคำสั่ง แทนที่ฟังก์ชันการทำงานของไฟล์ CROSSTOOL

สำหรับสมาชิก

proto

string CcToolchainConfigInfo.proto

แสดงผล Proto ของข้อความ CToolchain จากข้อมูล CcToolchainConfigInfo