ข้อจํากัดด้านการรวบรวม

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคอลเล็กชันผู้ให้บริการ ConstraintValueInfo
หมายเหตุ: API นี้ยังอยู่ในขั้นทดลองและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ฟีเจอร์นี้จะปิดใช้โดยค่าเริ่มต้น แต่อาจเปิดใช้ด้วย --experimental_platforms_api