ข้อมูลการดําเนินการ

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ใช้ผู้ให้บริการรายนี้เพื่อระบุข้อกำหนดด้านสภาพแวดล้อมพิเศษที่จำเป็นต่อการทำการทดสอบ

สำหรับสมาชิก

ExecutionInfo

ExecutionInfo ExecutionInfo(requirements={}, exec_group='test')

สร้างอินสแตนซ์

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
requirements dict ค่าเริ่มต้นคือ {}
คำสั่งที่ระบุข้อกำหนดการดำเนินการพิเศษ เช่น แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์
exec_group string; ค่าเริ่มต้นคือ 'test'
ชื่อของกลุ่มผู้บริหารที่ใช้เพื่อดำเนินการทดสอบ

exec_group

string ExecutionInfo.exec_group

ชื่อของกลุ่มผู้บริหารที่ใช้เพื่อดำเนินการทดสอบ

ข้อกำหนด

dict ExecutionInfo.requirements

คำสั่งระบุข้อกำหนดการดำเนินการพิเศษ เช่น แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์