ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เข้ากันไม่ได้

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ผู้ให้บริการสำหรับเป้าหมายที่ไม่สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มเป้าหมาย ดูการตรวจหาเป้าหมายที่ใช้ร่วมกันไม่ได้โดยใช้ bazel cquery สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม