ข้อมูลกลุ่มเอาต์พุต

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ผู้ให้บริการที่ระบุว่ากฎมีกลุ่มเอาต์พุตใดบ้าง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การขอไฟล์เอาต์พุต

สำหรับสมาชิก

OutputGroupInfo

OutputGroupInfo OutputGroupInfo(**kwargs)

สร้างอินสแตนซ์ผู้ให้บริการนี้ด้วย
OutputGroupInfo(group1 = <files>, group2 = <files>...)
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การขอไฟล์เอาต์พุต

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
kwargs ค่าเริ่มต้นคือ {}
พจนานุกรมของอาร์กิวเมนต์