ผู้ให้บริการข้อกําหนดพิเศษ

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ข้อมูลจำเพาะของ Proguard ที่ใช้กับไบนารีของ Android

สำหรับสมาชิก

ProguardSpecProvider

ProguardSpecProvider ProguardSpecProvider(specs)

ตัวสร้าง ProguardSpecProvider

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
specs depset ของไฟล์ ต้องระบุ
ข้อกำหนดของ Proguard ทางอ้อม