PyRuntimeBilgisi

Sorun bildirin Kaynağı göster

py_runtimekuralının döndürdüğü Python çalışma zamanıyla ilgili bilgileri içerir.

Python çalışma zamanı, bir platform çalışma zamanını veya in-build çalışma zamanını tanımlar. Platform çalışma zamanı, bilinen bir yoldan sistem tarafından yüklü çevirmene erişir. Derleme içi çalışma zamanı ise çevirmen görevi gören bir File'ye yönlendirir. Her iki durumda da "yorumlayıcı", standart CPython yorumlayıcısıyla aynı kuralları uygulayarak komut satırından geçirilen bir Python komut dosyasını çalıştırabilen yürütülebilir bir ikili program veya sarmalayıcı komut dosyasıdır.

Üyeler

PyRuntimeInfo

PyRuntimeInfo PyRuntimeInfo(interpreter_path=None, interpreter=None, files=None, coverage_tool=None, coverage_files=None, python_version, stub_shebang=None, bootstrap_template=None)

PyRuntimeInfo kurucusu.

Parametreler

Parametre Açıklama
interpreter_path string; veya None; varsayılan None değeridir
Yeni nesnenin interpreter_path alanı için değer. interpreter ile iletirseniz bu bağımsız değişken için değer vermeyin.
interpreter File (Dosya) veya None; varsayılan değer None'dir
Yeni nesnenin interpreter alanı için değer. interpreter_path ile iletirseniz bu bağımsız değişken için değer vermeyin.
files Files'ın depset değerini veya None'yi seçin. Varsayılan olarak None değeri kullanılır
Yeni nesnenin files alanının değeri. interpreter_path ile iletirseniz bu bağımsız değişken için değer vermeyin. interpreter sağlanırsa ve bu bağımsız değişken None ise files bunun yerine boş bir depset haline gelir.
coverage_tool File (Dosya) veya None; varsayılan değer None'dir
Yeni nesnenin coverage_tool alanı için değer.
coverage_files Files'ın depset değerini veya None'yi seçin. Varsayılan olarak None değeri kullanılır
Yeni nesnenin coverage_files alanının değeri. coverage_tool içinde de iletemiyorsanız bu bağımsız değişken için değer girmeyin.
python_version gerekli
Yeni nesnenin python_version alanı için değer.
stub_shebang string; varsayılan None'dir
Yeni nesnenin stub_shebang alanının değeridir. Yok ise veya belirtilmezse #!/usr/bin/env python3 kullanılır.
bootstrap_template File (Dosya) veya None; varsayılan None

bootstrap_template

File PyRuntimeInfo.bootstrap_template

Kullanılacak saplama komut dosyası şablon dosyası. %python_binary%, %workspace_name%, %main% ve %imports% içermelidir. Daha fazla değişken için @bazel_tools//tools/python:python_bootstrap_template.txt adresine bakın.

coverage_files

depset PyRuntimeInfo.coverage_files

coverage_tool kullanımı için çalışma zamanında gereken dosyalar. coverage_tool sağlanmazsa None olur. None cihazı döndürülebilir.

coverage_tool

File PyRuntimeInfo.coverage_tool

Ayarlanırsa bu alan, python testlerinden kod kapsamı bilgilerini toplamak için kullanılan bir File temsil eden araçtır. Aksi durumda bu adres None olacaktır. None cihazı döndürülebilir.

dosyalar

depset PyRuntimeInfo.files

Bu, derleme içi bir çalışma zamanıysa bu alan, bu çalışma zamanını kullanan yürütülebilir bir hedefin (özellikle interpreter tarafından ihtiyaç duyulan dosyalar) çalıştırma dosyalarına eklenmesi gereken File öğesinin depset'sidir. interpreter değerinin bu alana eklenmesine gerek yoktur. Bu bir platform çalışma zamanıysa bu alan None olur. None cihazı döndürülebilir.

çevirmen

File PyRuntimeInfo.interpreter

Bu, dahili bir çalışma zamanıysa bu alan, çevirmeni temsil eden bir File'dir. Aksi durumda bu adres None olacaktır. Derleme içi çalışma zamanının önceden oluşturulmuş, check-in yapılmış çevirmen veya kaynaktan oluşturulmuş bir çevirmen kullanabileceğini unutmayın. None cihazı döndürülebilir.

interpreter_path

string PyRuntimeInfo.interpreter_path

Bu bir platform çalışma zamanıysa bu alan, hedef platformdaki çevirmenin mutlak dosya sistemi yoludur. Aksi durumda bu adres None olacaktır. None cihazı döndürülebilir.

python_version

string PyRuntimeInfo.python_version

Bu çalışma zamanının Python ana sürüm 2 mi yoksa 3 mü kullandığını belirtir. Geçerli değerler (yalnızca) "PY2" ve "PY3"'dir.

stub_shebang

string PyRuntimeInfo.stub_shebang

py_binary hedefleri yürütülürken kullanılan önyükleme yapan Python saplama komut dosyasının başına "Shebang" ifadesi eklendi. Windows için geçerli değildir.