ประเภทเครื่องมือเชน

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเภท Toolchain ที่เฉพาะเจาะจง
หมายเหตุ: API นี้ยังอยู่ในขั้นทดลองและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ฟีเจอร์นี้จะปิดใช้โดยค่าเริ่มต้น แต่อาจเปิดใช้ด้วย --experimental_platforms_api

สำหรับสมาชิก

type_label

Label ToolchainTypeInfo.type_label

ป้ายกำกับที่ระบุประเภท Toolchain นี้โดยไม่ซ้ำกัน