java_compilation_info

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลคอมไพล์สำหรับกฎ Java

สำหรับสมาชิก

boot_classpath

list java_compilation_info.boot_classpath

คลาสพาธการเปิดเครื่องสำหรับเป้าหมาย Java นี้

compilation_classpath

depset java_compilation_info.compilation_classpath

การคอมไพล์คลาสพาธสำหรับเป้าหมาย Java นี้

javac_options

depset java_compilation_info.javac_options

Depset ของตัวเลือกสำหรับคอมไพเลอร์ Java หากต้องการดูรายการตัวเลือกที่ส่งผ่านไปยัง javac ตามลำดับที่ถูกต้อง ให้ใช้โทเค็นize_javacoptsยูทิลิตี ใน rules_java

runtime_classpath

depset java_compilation_info.runtime_classpath

คลาสพาธรันไทม์สำหรับเป้าหมาย Java นี้