ผู้ให้บริการ

รายงานปัญหา Nightly

ส่วนนี้จะแสดงรายชื่อผู้ให้บริการที่อยู่ในกฎในตัว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการได้ที่หน้ากฎ สัญลักษณ์เหล่านี้ใช้ได้เฉพาะในไฟล์ .bzl เท่านั้น