BazelCon 2022 מגיע בין 16 ל-17 בנובמבר לניו יורק באינטרנט. הירשמו עוד היום!
חדש: אנחנו מזמינים אותך להצטרף אלינו ליום הקהילה ב-15 בנובמבר! פרטים ורישום.

סקירה כללית על דף אחד

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.
רשימה של כל המודולים והגלובליים הזמינים:

פונקציות גלובליות

קבועים גלובליים

מודולים גלובליים

קטעי קוד להגדרה

ספקים

סוגים מובנים

סוגי הנתונים הבסיסיים של Starlark