แพลตฟอร์มที่พบบ่อย

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ฟังก์ชันสำหรับ Starlark เพื่อโต้ตอบกับ API ของแพลตฟอร์ม

สำหรับสมาชิก

ConstraintSettingInfo

Provider platform_common.ConstraintSettingInfo

ตัวสร้าง/คีย์สำหรับผู้ให้บริการ ConstraintSettingInfo
หมายเหตุ: API นี้ยังอยู่ในขั้นทดลองและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ฟีเจอร์นี้จะปิดใช้โดยค่าเริ่มต้น แต่อาจเปิดใช้ด้วย --experimental_platforms_api

ConstraintValueInfo

Provider platform_common.ConstraintValueInfo

ตัวสร้าง/คีย์สำหรับผู้ให้บริการ ConstraintValueInfo
หมายเหตุ: API นี้อยู่ในขั้นทดลองและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ฟีเจอร์นี้จะปิดใช้โดยค่าเริ่มต้น แต่อาจเปิดใช้ด้วย --experimental_platforms_api

PlatformInfo

Provider platform_common.PlatformInfo

ตัวสร้าง/คีย์สำหรับผู้ให้บริการ PlatformInfo
หมายเหตุ: API นี้อยู่ในขั้นทดลองและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ฟีเจอร์นี้จะปิดใช้โดยค่าเริ่มต้น แต่อาจเปิดใช้ด้วย --experimental_platforms_api

TemplateVariableInfo

Provider platform_common.TemplateVariableInfo

ตัวสร้าง/คีย์สำหรับผู้ให้บริการ TemplateVariableInfo

ToolchainInfo

Provider platform_common.ToolchainInfo

ตัวสร้าง/คีย์สำหรับผู้ให้บริการ ToolchainInfo