โปรโตคอลทั่วไป

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ยูทิลิตีสำหรับบัฟเฟอร์โปรโตคอล

โปรดพิจารณาใช้ load("@rules_proto//proto:defs.bzl", "proto_common") เพื่อโหลดสัญลักษณ์นี้จาก rules_proto