DirectoryExpander

Sorun bildirin Kaynağı göster

Yürütme aşamasında ctx.actions.declare_directory tarafından oluşturulan dizinleri genişletir. Bu özellik, map_each içindeki dizinlerin genişletilmesi açısından yararlıdır.

Üyeler

genişlet

list DirectoryExpander.expand(file)

Belirtilen File, bir dizinse tekrarlı bir şekilde dizinin altındaki File listesini döndürür. Diğer durumlarda bu işlem, yalnızca belirtilen File kendisini içeren bir liste döndürür.

Parametreler

Parametre Açıklama
file gerekli
Genişletilecek dizin veya dosya.