aralık

Sorun bildirin Kaynağı göster

Aralıkları destekleyen yerleşik bir dil türü. Aralık değişmez ifadesi örneği:
x = range(1, 10, 3)
Öğelere erişmek için dizine ekleme kullanılabilir (0 ile başlar):
e = x[1]   # e == 2
Aralıklar, birleştirme için + operatörünü desteklemez.Aralıklara benzer şekilde, aralıklar da dilim işlemlerini destekler:
range(10)[1:3]   # range(1, 3)
range(10)[::2]  # range(0, 10, 2)
range(10)[3:0:-1]  # range(3, 0, -1)
Aralıklar, Python 3'te olduğu gibi sabittir.