Öznitelik

Sorun bildirin Kaynağı göster

Bir özelliğin tanımını göstermek. Özellik oluşturmak için attr modülünü kullanın. Yalnızca kural veya yönelik ile kullanım içindir.