Gecikmiş Varsayılan

Sorun bildirin Kaynağı göster

"Etiket" türündeki geç bağlı varsayılan özellik değerini temsil eder. LateBoundDefault değeri, yalnızca kural uygulama işlevi bağlamında çözülebilir ve mevcut derleme yapılandırmasına bağlıdır. Örneğin, LateBoundDefault öğesi mevcut derleme yapılandırmasındaki java araç zincirinin etiketini temsil edebilir.

Örnek kullanım için configuration_field bölümüne bakın.