โมดูลระดับบนสุด

รายงานปัญหา Nightly

ส่วนนี้จะแสดงโมดูลระดับบนสุด สัญลักษณ์เหล่านี้ใช้ได้เฉพาะในไฟล์ .bzl เท่านั้น